8 januari 2018

Leermateriaal

< Wat is het broeikaseffect?

Broeikasgassen zorgen ervoor dat het op aarde gemiddeld 12 graden is. Maar omdat we steeds meer CO2 uitstoten, wordt het broeikaseffect versterkt. Gevolg: smeltende poolkappen en steeds vaker natte voeten. Door de straling van de zon zitten wij er op aarde redelijk behaaglijk bij, met een gemiddelde temperatuur van zo’n 12 graden. Gassen als koolstofdioxide, waterdamp en methaan zijn daarbij heel belangrijk. Zij houden de warmte in de atmosfeer, zoals een broeikas de warmte ook binnenhoudt. Dit noemen we dan ook het ‘broeikaseffect’. Zonder die gassen zou het op aarde gemiddeld zo’n 18 graden onder nul zijn! En da’s geen broeikas, maar een brrrrrr-oeikas. Wij mensen verbruiken nog steeds veel fossiele brandstoffen als steenkool, aardolie en aardgas. Hierdoor komt er heel veel CO2 vrij. Normaal zou dat overschot opgenomen kunnen worden door de bomen, maar die worden ook nog eens door ons gekapt. Hierdoor is in de afgelopen eeuw de temperatuur al met meer dan een halve graad gestegen. Best lekker bij een dagje aan zee, maar als de ijskappen gaan smelten, wordt weer een stuk minder plezant op het strand. De opwarming van de aarde zorgt ook voor uitdijende woestijnen, uitslaande bosbranden en uitstervende diersoorten. Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen moeten we zelf energie besparen: korter douchen, de verwarming een paar graden lager en lekker de lampen uit. En dan heb je alle gelegenheid om het zelf lekker broeierig te maken…  Bron: https://www.youtube.com/user/Clipphanger/about

Beautiful-Grass-Nature-Wallpaper

< Welkom in de wereld van energie

Duurzame energie wordt steeds belangrijker. Het is zelfs niet eens meer de vraag óf we hierop over gaan, maar wanneer we dat doen. Hoe gaat dat? Hoe komen we daar? En wat doen we in de tussentijd? ENECO heeft een les over duurzame energie ontwikkeld voor het basisonderwijs (groep 3-8). Je kunt als docent deze les in je klas geven. Met filmpjes, proefjes, opdrachten en een quiz leren uw leerlingen alles over duurzame energie. De les duurt maximaal twee uur. Je kunt gratis van dit lesmateriaal gebruik maken.

Beautiful-Grass-Nature-Wallpaper

< Energiegenie.nl

Wil je graag meer over energie weten? Er is een website voor, speciaal voor kinderen. Deze website helpt bij het maken van een werkstuk of het houden van een spreekbeurt, en legt van alles uit over energie. Energie is best moeilijk te begrijpen: je ziet, je voelt en je ruikt het niet. Het enige wat wij ervan merken, is dat alles in huis werkt, zoals de televisie, de douche of de verwarming. Om energie begrijpelijker te maken, heeft Nuon de website Energiegenie.nl laten maken.  De website staat boordevol informatie over energie, hoe het wordt opgewekt, hoe het bij je thuis komt en er staat een test op om energie te besparen.

Beautiful-Grass-Nature-Wallpaper

< Lesmateriaal van Greenpeace

Op deze pagina vind je het lesmateriaal van Greenpeace, ontwikkeld voor het basis- en voortgezet onderwijs. In de docentenhandleidingen lees je bij welke kerndoelen de pakketten aansluiten. Het materiaal is kosteloos te gebruiken en vergt weinig voorbereidingstijd. Daarnaast is het opgebouwd uit verschillende losse onderdelen waardoor je als docent zelf bepaalt hoeveel lestijd je aan het onderwerp besteedt.

Beautiful-Grass-Nature-Wallpaper

< Schooltv.nl over zonne-energie

Screenshot 2020-03-27 07.47.21

< Climate Change Series

groen kennisnet

< Groen kennisnet

Met meer dan 300.000 digitale vrij toegankelijke kennisbronnen is Groen Kennisnet de grootste Nederlandstalige verzameling actuele en betrouwbare kennis­bronnen voor het domein voedsel en groen. Groen Kennisnet faciliteert bedrijven, onderzoekers, docenten en studenten bij het ontsluiten, zoeken en vinden van kennisbronnen, leermateriaal en onderzoeksresultaten op het gebied van voedsel en groen en maakt daarvoor gebruik van de nieuwste technologie. De beoogde gebruikers zijn agrarsich ondernemers, docenten en studenten in het groen onderwijs (aoc’s, groene hbo en WUR) en ook iedereen die op zoek is naar groene kennis. Om gebruikers wegwijs te maken in de mogelijkheden verzorgt Groen Kennisnet workshops.

https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet.htm