Leren over Milieu & Media
via de programma’s
De Leerling aan het Woord
en
Op Weg naar Energieneutraal


De aarde verkeert in een crisis.
De grondstoffen raken uitgeput.
Het milieu is aangetast.
Het klimaat verandert en
de water- en voedselzekerheid is in gevaar.
Onze kinderen zullen de impact dragen
van ons handelen van vandaag.

Via vakoverschrijdende onderwijsprogramma’s
dragen we een steentje bij
aan de bewustwording die nodig is
om het tij te keren.