Spraak-, concentratie- en geheugentrainer
De bekroonde Forbrain-technologie verbetert taal en leren!

Botgeleiding

Botgeleiding zendt het geluid van je eigen stem 10 keer sneller uit en met betere helderheid dan luchtgeleiding.

Dynamische filter

De dynamische filter verbetert specifieke frequenties van de spraak en verrast het brein constant voor een toename van geheugen, aandacht en zintuiglijke verwerking.

Terugkoppeling

Forbrain corrigeert de manier waarop je je eigen stem hoort en dat zorgt voor betere spraak en toename van zelfvertrouwen.

HET AUDITIEVE PROCES

Luchtgeleiding
Geluid begint zijn reis als het door je uitwendige oren wordt opgevangen, via de twee oorschelpen aan weerszijden van je hoofd, door meerdere structuren in het oor reist, dan vertaald wordt door je zenuwstelsel en je hersenen om te gebruiken als informatie om in de wereld te leven.
Bij normaal gehoor komen geluidsgolven binnen in het uitwendige oor en als deze trillingen vervolgens door de gehoorgang worden gevoerd en bij het trommelvlies komen, gaan drie kleine botjes (de gehoorbeentjes) achter het trommelvlies bewegen waardoor ze het geluid verder versterken.
In het binnenoor zit het slakkenhuis. In dit slakkenhuis zit vloeistof dat door het trillen van de gehoorbeentjes in beweging wordt gebracht. Hierdoor gaan ook de haarcellen in het slakkenhuis bewegen om de trillingen vervolgens om te zetten in signalen. Deze signalen worden via de gehoorzenuw doorgegeven aan de hersenen, waar het geluid herkend wordt.

Botgeleiding
Er is echter nog een fascinerende manier waarop ons lichaam geluiden verwerkt. Geluidsgolven worden ook door de botten in ons hoofd doorgegeven!
Als onze botten trillen, wordt het geluid direct naar de gehoorzenuw in het binnenoor gestuurd. Deze geluidsoverdracht direct door onze botten lijkt op het reizen door het trommelvlies en het middenoor. Deze trilling creëert ook zenuwimpulsen en verbindt geluiden met onze hersenen. Dit heet botgeleiding!
In Forbrain® werken de versterkte botgeleiding en natuurlijke luchtgeleiding met de stem van een persoon om informatie beter te verwerken en beter te communiceren.

De audio-vocale terugkoppeling of auditief herhalende terugkoppeling
Dit is het natuurlijke proces waarmee iedere persoon informatie door geluid ontvangt, analyseert, assimileert en continu aanpast.
Om goed te kunnen functioneren, maakt deze herhalende terugkoppeling gebruik van de mogelijkheden van auditieve discriminatie, fonologisch bewustzijn en integratie van ritme dat elke persoon moeiteloos activeert. Deze vaardigheden zijn natuurlijk voor het menselijk functioneren en gaan veel verder dan spraak. Ze zijn noodzakelijk in alle leerprocessen.

Om velerlei redenen zou deze lus onderbroken kunnen zijn. Door het vermogen van de audio-vocale lus te optimaliseren, kan Forbrain® helpen bij aanzienlijke verbetering van:
* de aandacht
* de concentratie
* het verbale werkgeheugen
* het korte geheugen

FORBRAIN®-koptelefoons gebruiken trillingen van hoge frequentie om te helpen bij het produceren en verwerken van geluid. Het gepatenteerde elektronisch-dynamische filter blokkeert omgevingslawaai, waardoor het de stem van de gebruiker isoleert en versterkt. Dit geeft het zenuwstelsel een solide zintuiglijke training. Het verbetert ook de lange klinkers en andere geluiden die van essentieel belang zijn voor de opbouw van taal. Het resulterende geluid wordt afgeleverd door botgeleiding naar het zenuwstelsel en de hersenen.

Verbeterde aandacht voor de zintuiglijke boodschap als gevolg van botgeleiding

“We luisteren naar onszelf via onze botten.” Als we een geluid uitzenden, trillen onze stembanden. Deze trilling wordt voornamelijk overgebracht door botgeleidingen en secundair door luchtgeleiding door de trommelvlies. Daarom horen we, wanneer we onze oren bedekken, zonder moeite onze eigen stemmen horen. Deze transmissie via het bot is fundamenteel omdat het gehoorverlies voorkomt; het waarborgt geluidsinformatie tegen verlies die optreedt bij luchtgeleiding en omgevingslawaai.
Het doel van Forbrain® is om de geluidsoverdracht te versterken door middel van botgeleiding. De gebruiker verbetert de perceptie van zijn eigen stem door de botgeleidende koptelefoon, die is voorzien van een microfoon met hoge gevoeligheid. Hij kan de uitgezonden informatie gemakkelijk analyseren en assimileren. Door zichzelf in een optimale positie van zelfbeluistering te plaatsen, is de gebruiker meer attent op wat hij zegt.
Aangezien Forbrain® op de tempels ligt die de oren niet blokkeren, kan de gebruiker het omgevingsgeluid gewoon blijven horen. Een individu kan zich niet alleen concentreren op zijn eigen stem zonder externe geluiden af ​​te snijden, maar ook leren om effectief te concentreren op relevante geluiden. Tegelijkertijd, terwijl hij Forbrain gebruikt, kan hij luisteren en normaal communiceren met andere mensen (ouders, docenten, therapeuten, coaches, enz.).

Sensorische informatie van betere kwaliteit dankzij een dynamisch filter

Terwijl de geleiding via het bot zorgt voor goed luisteren naar het eigen stemgeluid, biedt de boodschap die door de stem wordt uitgezonden een geluid van goede kwaliteit! Forbrain® is uitgerust met een dynamisch filter dat reageert op de intensiteit van de stem.
De gebruiker hoort haar eigen stem gefilterd met afwisselend contrast. Deze verschuiving van geluid of afwisseling zal voornamelijk plaatsvinden tijdens het begin van gesproken woorden en lange klinkers, de ‘heldere geluiden’ die sterk betrokken zijn bij de constructie van taal. Door het horen en kiezen voor deze nieuwe waarneming van geluiden, verhoogt de gebruiker de kwaliteit en het ritme van haar stem direct en onbewust.
Bovendien is dit alternerende filter ontworpen om hoge frequenties te versterken en tegelijkertijd lage frequenties te verminderen. Zo accentueert het dynamische filter de overdracht van harmonieën van hoge frequentie, die een fundamentele rol spelen bij corticale stimulatie en verhoogde energie.
Het dynamische filter verbetert niet alleen het gehoor maar ook het volledige vestibulaire systeem van de gebruiker. Dat is het evenwichtsorgaan, het zintuigen-complex dat informatie verzamelt over beweging en balans. Het resultaat? Duidelijker vocale kwaliteit en ritme. Verbeterd luisteren. Verhoogde focus en concentratie. Een beter vermogen om “in te passen”, en een hoger zelfbeeld.
Forbrain® verbetert activiteiten die extra prestatiegebieden omvatten, zoals lezen (beter begrip) of naar de sportschool gaan (meer productieve trainingen). Het vermindert je gevoeligheid voor geluid, maakt je gemakkelijker in contact met je eigen stem en verhoogt dus zelfvertrouwen. Uw lichaam ontvangt betere sensorische informatie van de kwaliteit met dagelijks gebruik van Forbrain®.

Zet al je zintuigen op scherp!

Door het gebruik van Forbrain®’s dynamische filter wordt uw sensorische systeem getraind om geluiden efficiënter te integreren met andere sensorische input, wat resulteert in een aantal belangrijke verbeteringen. Uw stemtoon wordt duidelijker en meer onderscheidend. Forbrain® helpt niet alleen de kwaliteit van je stem te verbeteren, maar ook je vermogen om goed te luisteren en te communiceren. Deze en andere veranderingen hebben een positief effect op het werk, thuis en op school. Er is een aantal Forbrain® applicaties dat plezier geeft bij alles wat je in je leven doet.

Lezen en schrijven
Met meer duidelijkheid van de geluidsontvangst en efficiëntere verwerking, wordt het begrip van het geschreven woord sterk verbeterd. Dit nieuwe gevonden leesgemak stimuleert je hersenen en motiveert je om meer te lezen. Spreken en lezen met de Forbrain®-microfoon en dynamisch filter versterkt uw auditieve perceptie, stimuleert en motiveert je. Dit verhoogde verwerkingsvermogen stimuleert ook verbale vlotheid en schriftelijke expressie.

Mondeling of kortetermijngeheugen
Herhaald gebruik van je stem oefent en traint je hersenen. Deze herhaalde oefeningen maken gebruik van de gebieden van de Cochlea, die via de auditieve trajecten uw verbale en kortetermijngeheugen verbinden. Als je spreekt of hardop leest en het Forbrain®-systeem gebruikt, activeert uw eigen stem deze auditieve wegen in uw hersenen, zodat u gemakkelijker toegang tot het geheugen kunt krijgen. Dagelijks gebruik van Forbrain® ondersteunt verbeterd geheugen.

Aandacht en het vermogen aandachtig te blijven
Problemen met aandacht komen vaak voor vanwege problemen met geluidsperceptie. 80% van de sensorische informatie komt via het oor en dit bepaalt het algemene niveau van alertheid en aandacht van de hersenen. Door verhoogde botgeleiding en het gebruik van het dynamische filter, bevordert Forbrain® geluidsverwerking en uw aandacht. Dit verbetert uw vermogen om afleiding te elimineren, een belangrijke oorzaak van inefficiëntie. Duurzame aandacht zorgt voor helderder denken, grotere productiviteit en verbeterd geheugen.

Concentratie en Focus
Slaat je hoofd op hol of maalt het non-stop? Vind je dat je gedachten verstrooid zijn en het moeilijk is om te ontspannen? Door gebruik te maken van de fijngestemde, hoogwaardige Forbrain®-microfoon, zorgt de verbeterde spraakhelderheid en een betere auditieve perceptie ervoor dat u aandachtig blijft om activiteiten te voltooien. Consistent gebruik van Forbrain® verbetert de focus, zodat u de hele dag beter kunt concentreren en doorgaat met taken en acties.

Spreek- en uitspraakvaardigheden
Botgeleiding zorgt voor de duidelijkheid en sensorische integratie die uitspraakvaardigheden verbetert. Deze verbeterde perceptie van spraak is een voorwaarde voor fonologisch bewustzijn en taalbewustzijn. Fonologisch bewustzijn, het vermogen om de fundamentele geluiden van de taal te interpreteren, is de sleutel voor duidelijke spraakproductie. Leesontwikkeling hangt ook sterk af van de opkomst van fonologisch bewustzijn en de mogelijkheid om geluiden nauwkeurig aan woorden te koppelen. Botgeleiding is cruciaal voor de ontwikkeling van de fonologische lus, die ook een rol speelt bij het opslaan en ophalen van verbale informatie. Forbrain® kan dus niet alleen het auditieve verbale geheugen, maar ook de innerlijke spraak en mondelinge vlotheid verbeteren.

Motivatie, zelfbeeld en zelfvertrouwen
Door het verbeteren van sensorische waarneming, focus en duidelijkheid, en het minimaliseren van afleidingen, kan Forbrain het zenuwstelsel kalmeren. Forbrain® werkt direct op je zenuwstelsel door aandacht te vestigen op je stem en het geluid en andere zintuiglijke ruis in je hersenen te verminderen. Dit regelt het zenuwstelsel en verbetert het vertrouwen, motiveert u om actie te ondernemen en te slagen.