Milieu- & Media-educatie

De aarde verkeert in een crisis. De grondstoffen raken uitgeput. Het milieu is aangetast. Het klimaat verandert en de water- en voedselzekerheid is in gevaar. Onze kinderen zullen de impact dragen van ons handelen van vandaag. Via vakoverschrijdende onderwijsprogramma's dragen we een steentje bij aan de bewustwording die nodig is om het tij te keren.